Huiswerk & Studiebegeleiding

Met meer dan 25 jaar ervaring bieden wij huiswerk en studiebegeleiding in de omgeving van Hengelo (Overijssel).

Onze doelstellingen

De doelstellingen van 4M Huiswerk- en Studiebegeleidingsinstituut zijn de leerling behulpzaam zijn bij het uitvoeren van de dagelijkse schoolopdrachten en het controleren daarvan, op dusdanige wijze dat de leerprestaties positief beïnvloed worden. De motivatie en het werktempo zal verbeterd en verhoogd worden zodat er een tevredenstellende studievoorgang plaatsvindt.

Repetities, tentamens en examens

Samen met de leerling wordt in fasen toegewerkt naar proefwerken, repetities, toetsen enz. Het geheel wordt uitgelegd en overhoord, zowel schriftelijk als mondeling.

Doorlopende bijlessen

Elke leerling krijgt intensieve individuele begeleiding en daarbij bijzondere aandacht in de vorm van doorlopende bijlessen voor de zwakkere vakken.

Studietechnieken

Veel aandacht wordt besteed aan het aanleren van regelmatig werken en effectief leren studeren. Met speciale wensen van leerling of ouders kan rekening worden gehouden.

Examenjaar

2017/2018 100% geslaagden: VMBO - TL, HAVO en VWO.

Examenkandidaten ontvangen een speciale begeleiding/planning voor de schooltentamens. De leerstof van de tentamens wordt opgedeeld in hoofdstukken of onderwerpen, na bestudering met eventueel uitleg wordt er een schriftelijke toets afgenomen en daarna besproken met de vakdocent. Tevens worden de leerlingen gewezen op het belang van nuttige hulpmiddelen en examentechnieken.

Door vroegtijdig de voorbereiding te beginnen, blijft er voldoende tijd over voor herhaling en verdieping en kan eventuele examenstress worden voorkomen.

Contact

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail ons Bel ons Vind ons